Siti Archeologici

Agriturismo Forzello heeft een prachtige historische context, dankzij de open liggende archeologische opgravingen, die getuigen van een Romeinse nederzetting op het bedrijf en de resten van een oude heirweg, ook van Romeinse herkomst, die Rimimi verbond met de andere Adriatische steden.
In het dorp S. Basilio liggen de duizendjarige Romaanse parochiekerk en de Polyvalente Zaal, waar talrijke culturele activiteiten plaatsvinden. Om uw culturele honger te stillen kunt u de stad Adria bezoeken die vele archeologische resten te bieden heeft.
De historische kern van het Museo di Adria wordt gevormd door de Bocchi-collectie, het resultaat van de gepassioneerde verzameling van archeologische vondsten uit de ondergrond van Adria door diverse leden van de gelijknamige familie tijdens de 18de en 19de eeuw. De collectie bevat een duizendtal voorwerpen die behoren tot diverse categorieën, daterend uit het pre-Romeinse of Romeinse tijdperk. In het begin van de 20ste eeuw werd de collectie verworven door de Gemeente Adria met het oog op de oprichting van het Stadsmuseum. In de loop van de twintigste eeuw breidden talrijke opgravingen in Adria en de omgeving uitgevoerd door de Dienst Monumentenzorg van de Veneto ("Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto"), de collectie flink uit, waardoor de collectie maar liefst twee keer een nieuw onderkomen moest zoeken om ruimte te scheppen voor de nieuwe aanwinsten. Vandaag bevindt het museum, dat in 1971 na een schenking van de gemeente Adria eigendom van de staat werd, zich in een speciaal ontworpen gebouw dat ingehuldigd werd in 1961. Vanaf 2002 wordt het gebouw radicaal herstructureerd, vergroot en volledig heringericht. Dit gebeurt op initiatief van de Dienst Monumentzorg en is momenteel in de fase van voltooiing. Het museum wil de buitengewone oude geschiedenis illustreren van Adria, de havenstad die in de 6de eeuw voor Christus gebouwd werd langs een tak van de Po-delta. De stad was zo belangrijk dat hij zijn naam gaf aan de Adriatische Zee. Het museum vormt daardoor de spil van alle archeologische onderzoeken in Adria en de Basso Polesine.